95,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Ανεπίστροφη βαλβίδα: Παρεμποδίζει με αξιοπιστία την επιστροφή του νερού από το πλυστικό υψηλής πίεσης προς την παροχή

Στις επαγγελματικές εργασίες καθαρισμού, η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL για RE 361 έως RE 471 PLUS φροντίζει να μην εισέλθει βρόμικο νερό μέσα στο δίκτυο πόσιμου νερού όταν το πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας συνδέεται απευθείας στο δίκτυο υδροδότησης. Η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL διαθέτει τυποποιημένο ορειχάλκινο σύνδεσμο 3/4". Μπορείτε να το παρεμβάλετε απευθείας ανάμεσα στην παροχή νερού και το ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης STIHL σας. Αυτό σημαίνει ότι το νερό μπορεί να τρέχει μόνο προς τη μία κατεύθυνση και παρεμποδίζεται η επιστροφή από το πλυστικό υψηλής πίεσης σε περίπτωση διακοπής ή όταν ολοκληρωθεί η εργασία καθαρισμού.

Η ανεπίστροφη βαλβίδα STIHL είναι κατάλληλη για τα εξής πλυστικά υψηλής πίεσης:
Rückflussverhinderer

Σέρβις και συμβουλές