70,50 €
56,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Συσσωρευτήρας

Συσσωρευτήρας για τη δημιουργία αυλακώσεων για την καλλιέργεια λαχανικών. Για MH 600 και MH 700

Σέρβις και συμβουλές