83,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Χαλύβδινη προέκταση σωλήνα: Πρόσθετη εμβέλεια 100 cm για το εργαλείο Kombi HT-KM

Η επέκταση σωλήνα STIHL από χάλυβα αυξάνει την εμβέλεια του κονταροπριόνου STIHL HT-KM κατά 100 cm. Έτσι διευκολύνεται η εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία, για παράδειγμα στην κοπή οπωροφόρων δέντρων. Η επέκταση σωλήνα STIHL από χάλυβα έχει καθαρό βάρος 1,4 kg. Έτσι η επέκταση σας επιτρέπει να σταθεροποιήσετε το κονταροπρίονο καλύτερα και να εργαστείτε αποτελεσματικά σε υψηλά σημεία.
Επέκταση άξονα

Σέρβις και συμβουλές