1,20 €
1,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

STIHL round saw chain files will get the chain of your chainsaw back into shape. Find out how to optimally sharpen your chainsaw in our guide. The files are made of hardened steel, which makes them very robust and durable. They are supplied without a handle, so they are ideal for expanding existing STIHL sharpening sets and file holders.

The round saw chain files are available in various diameters from 3.2 mm to 5.5 mm, enabling you to achieve optimum sharpness for every chain pitch. A small number on the outside of the depth gauge indicates the chain pitch. The greater the chain pitch, the larger the diameter of the chainsaw file needed. You can also find this information on the product pages for the respective saw chains in the STIHL online shop.
Round file

Σέρβις και συμβουλές