169,00 €
135,20 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

FG 2 filing tool: Sharpen saw chains precisely and professionally

With the STIHL FG 2 filing tool, you can sharpen your saw chain precisely and professionally. To do so, attach the device to the table or workbench with 2 screw clamps and simply place the saw chain on the holder. The file can be conveniently positioned in the tool so that you can quickly start sharpening the saw chain and achieve an optimum sharpening result. Matching files such as a round saw chain file, and file handles such as the FH1 file handle, are also available from STIHL.

The FG 2 precision hand filing tool is made from solid metal, making it highly robust and durable. This makes it ideal for regular maintenance of your STIHL chainsaw chain.
FG 2 filing tool

Σέρβις και συμβουλές