48,00 €
38,40 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

The compact STIHL FG 4 filing tool helps you to maintain the correct angles when sharpening your chain. Position the tool on the saw chain and place the appropriate file in the tool. The file is already at the correct angle in the tool and can be guided through the rollers. This allows you to sharpen your saw chain precisely. In addition, the file plate ensures a correct depth gauge height. The STIHL filing tool supports the ideal settings for sharpening your chainsaw with precision.

You can find the right files for the FG 4 roller filing tool at STIHL.

FG 4 Filing tool incl DVD

Σέρβις και συμβουλές