9,10 €
7,30 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Sharpening templates: for precisely sharpened blade tips

A STIHL sharpening template is the ideal tool for sharpening blades and knives to exactly the right angle. The STIHL sharpening template for domestic users, tradespeople and professionals is particularly suitable for sharpening brush knives: Blade tips that are sharpened at a 60° angle achieve an excellent cutting result.

You can use this practical accessory with different file types, but the STIHL sharpening template is primarily designed for use with flat files, such as the STIHL flat file. You can find out how to regularly sharpen your saw chain in our STIHL guide.

Sharpening template

Σέρβις και συμβουλές