5,60 €
4,50 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

File angle plate: For the optimum angle when sharpening the saw chain

The STIHL file angle plate makes the sharpening process easier by helping you to maintain the optimum angles when sharpening your chainsaw. You can easily attach the plate to the guide bar using the 2 practical holding magnets. When sharpening the chain, the lines (25°/30°) on the STIHL file angle plate help you direct the file consistently and correctly. A 25° angle is suitable for cutting a lot of hardwood or frozen softwood. This ensures that the STIHL chainsaw does not vibrate when under high load. For unfrozen softwood, use the file at a sharpening angle of 30°. With this in mind, the STIHL file angle plate ensures you achieve a quick cut with your saw chain.
File angle plate

Σέρβις και συμβουλές