16,00 €
12,80 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Flat file accessory for guide bar leveller: For removing burrs from the guide bar.

The STIHL flat file is an accessory for use in a guide bar leveller. You can simply clamp it in. With the ergonomically shaped plastic holder, you can guide the flat file safely and remove burrs from the guide bar of your STIHL chainsaw.

The flat file for guide bar levellers has a length of 100 mm and a width of 22 mm, and is made of hardened tool steel, making it very robust and durable.
Flat file for guide bar leveller.

Σέρβις και συμβουλές