3,30 €
2,60 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

When sharpening chainsaws, the STIHL plastic file handle with sharpening angles ensures that you can guide the file comfortably. Thanks to the integrated sharpening angles, both professionals and domestic users can always hold the file at the right angle when sharpening. This means you can achieve optimum sharpening results, so that you are always cutting efficiently and quickly with your STIHL chainsaw.

The plastic file handle with sharpening angles is suitable for all round, triangular and flat files, and its shape means the file will sit perfectly in your hand.
File handle (Plastic)

Σέρβις και συμβουλές