35,00 €
28,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Guide bar leveller: For precise and easy deburring of the guide bar

Minor damage to your chainsaw guide bar may be caused by intensive use of your STIHL chainsaw, and can even occur in storage and transport. The compact guide bar leveller from STIHL ensures that even inexperienced users can precisely deburr the guide bar. A flat file (100 mm x 22 mm) is secured in the ergonomic plastic holder, and the shape of the device means you can always guide it precisely over the damaged area at the correct angle. So you can always keep your guide bar well maintained and therefore ensure a long service life.
Guide bar leveller

Σέρβις και συμβουλές