Προσοχή στα μηχανήματα που δεν έχουν περάσει κανένα έλεχγο ασφαλείας

Μηχανήματα που δεν πληρούν κανένα κανόνα ασφαλείας

Όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στην αγορά μηχανήματα το οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους κανονισμούς σφαλείας και εκπομπών ρύπων και κατά συνέπεια δεν εξσφαλίζουν την προστασία του χρήστη και του περιβάλλοντος.

Τα προιόντα STIHL υποβάλλονται σε όλους τους ελέγχους (γερμανικές δοκιμές από το κέντρο πιστοποίησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων). Τα μηχανήματα STIHL πληρούν όλους τους κανόνες αφαλείας και τους κανόνες εκπομπής ρύπων, σε αντίθεση με άλλα μηχανήματα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε κανενός είδους έλεγχο κι αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη, και λόγω των πραγματικά υψηλών επιπεδών εκπομπών έχουν καταστροφικές συνέπειες στην μόλυνση του περιβάλλοντος.

Μια απλή σύγκριση ενός συγκεκριμμένου μοντέλου STIHL MS 440 και ενός αλυσοπριόνου που μπορεί απλά να έχει το πορτοκαλί χρώμα της stihl κάνει απόλυτα ξεκάθαρο ότι το δεύτερο μηχάνημα είναι επικίνδυνο καθώς τα νούμερα είναι κατά πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια των κανονισμών και δεν θα έπρεπε καν να πωλείται.

 

MS 261 Σύγκριση STIHL MS 440 και ενός αλυσοπριόνου ισχύος 6500 kw

Δοκιμή των υποχρεωτικών κανονισμών με ένα αλυσοπρίονο που δεν έχει υποβληθεί σε κανένα έλεγχο.

Δείτε το βίντεο (11.75 MB)