Καλύτερα ασφαλής!

Προστατευτικός εξοπλισμός

Κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός

Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και εξοπλισμό. Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να είναι κατάλληλα για την εργασία και δεν πρέπει να σας εμποδίζουν. Εφαρμοστά ρούχα με προστασία από κοψίματα για τα κάτω άκρα, τα χέρια και τους πήχεις - φόρμα, όχι ποδιά εργασίας. Μη φοράτε ρούχα που μπορούν να μπλεχτούν σε κλαδιά, θάμνους, ή στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Επίσης, μη φοράτε μαντήλι, γραβάτα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, μαζέψτε τα (π.χ. με μαντήλι, σκούφο, κράνος).

Σημείωση:

Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε το βιβλίο οδηγιών του αλυσοπριόνου σας.

 Η προστατευτική ενδυμασία δεν είναι το παν!
 Η προστατευτική ενδυμασία μπορεί να προσφέρει την απόλυτη προστασία. Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εγχειρίδιου του μηχανήματός σας.