Κατάλληλος ανεφοδιασμός

Κατάλληλος ανεφοδιασμός

Πριν από τον ανεφοδιασμό του STIHL αλυσοπριόνο σας θα πρέπει να ακολουθήσετε ακόμα κάποια βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας:

  • Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας (3 μέτρα) από ακάλυπτη φλόγα, προσέχετε να μη χυθεί καύσιμο και μην καπνίζετε.
  • Σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό. Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα, όσο ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Το καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει - κίνδυνος πυρκαγιάς. 
  • Ανοίγετε την τάπα του ρεζερβουάρ με προσοχή, ώστε η τυχόν υπερπίεση μέσα στο ρεζερβουάρ να εκτονωθεί αργά και να μην πεταχτεί καύσιμο προς τα έξω.
  • Ανεφοδίαζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  • Κατά τον ανεφοδιασμό, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει διαρρεύσει καύσιμο κοντά ή πάνω στα ρούχα σας. Διαφορετικά, καθαρήστε αμέσως το μηχάνημα και αλλάξτε ρούχα .

Ελέγξτε αν η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει με τη βοήθεια εργαλείων.