Η εκκίνηση

Πάμε λοιπόν!

Ξεκινώντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία

Το αλυσοπρίονο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε με το πριόνι σας. Συμβουλευθείτε, επίσης, σε κάθε ένα από τα παρακάτω βήματα και τις οδηγίες ασφαλείας (βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών):