Ξεκινώντας την εργασία με FS 55 C-E

Κατά την εργασία με αυτό το μηχάνημα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας, και να φοράτε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας. Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας.