Η σωστή λάμα & αλυσίδα

Είστε έτοιμος να τοποθετήσετε την αλυσίδα ; Στη συνέχεια ξεκινάει η συναρμολόγηση. Να φοράτε πάντα γάντια όταν το απαιτεί η κατάσταση (σε οποιαδήποτε επαφή με την αλυσίδα).