Εκκίνηση κινήτηρα

Εκκίνηση κινητήρα

Μάθετε περισσότερα εδώ, όπου περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά, ο τρόπος εκκίνησης του  STIHL θαμνοκοπτικού σας. Προσοχή : Οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό να συμπληρώσουν το εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματός σας και όχι να το αντικαταστήσουν!

Ξεκινώντας την εργασία, με το FS 90

Συγκρίσιμα θαμνοκοπτικά ως προς το τρόπο εκκίνησης  FS 80, FS 85, FS 87, FS 100, FS 120, 130 και FS FS 250

Ξεκινώντας την εργασία, με το FS 50

Συγκρίσιμα θαμνοκοπτικά ως προς το τρόπο εκκίνησης  FS 40 & FS 56

Ξεκινώντας την εργασία με FS 55 C-E

Συγκρίσιμα θαμνοκοπτικά ως προς το τρόπο εκκίνησης FS 38 & FS 45

Αναφορά

Οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό να συμπληρώσουν, αλλά σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου του μηχανήματός σας. Οι εικόνες απεικονίζουν μόνο το παράδειγμα ενός θαμνοκοπτικό - ως εκ τούτου, το κάθε μοντέλο θαμνοκοπτικού έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας . Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, και αν έχετε οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον επίσημο Αvτιπρόσωπο STIHL.