Άμεση επιλογή προϊόντος STIHL Care Kits

NEOKit περιποίησης για χορτοκοπτικά FS PLUS

Γενικά

Kit περιποίησης για χορτοκοπτικά FS. Περιέχει 1 × Multispray, 400 ml, 1 × VarioClean, 500 ml, 1 × λιπαντικό χορτοκοπτικών, 80 g.

€18,54*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.