Άμεση επιλογή προϊόντος STIHL Care Kits

Kit περιποίησης για χορτοκοπτικά FS PLUS

Γενικά

Kit περιποίησης για χορτοκοπτικά FS. Περιέχει 1 × Multispray, 400 ml, 1 × VarioClean, 500 ml, 1 × λιπαντικό χορτοκοπτικών, 80 g.

€21,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Safety Instructions

Επικίνδυνο

Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο με πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.

Επικίνδυνο

Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο με πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT