Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός για το σπίτι

Σετ από ξύλινα καρτ-ποσταλ

Γενικά

2 τεμάχια. Κόντρα πλακέ πύξου, 166 x 95 x 3 mm. Μπροστινή όψη με διάφορα θέματα, πίσω όψη με σχέδιο καρτ-ποστάλ.

μέχρι τώρα €15,80* τώρα€9,00**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.