Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός για τις περιπέτειες στην Φύση

Καπελάκι «WOOD»

Γενικά

Χρώμα λαδί και μπλε, 100% βαμβάκι, λεπτό κοτλέ, σήμα «INTO THE WOODS» μπροστά, ρυθμιζόμενο.

€24,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.