Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χλοοκοπτικά τρακτέρ

Εκτροπέας ADF 400

Εκτροπέας ADF 400

Γενικά

Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος. Για το μοντέλο RT 4082.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.