Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χλοοκοπτικά τρακτέρ

Κύλινδρος AGW 098

Κύλινδρος AGW 098

Γενικά

Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, για όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών τρακτέρ.

μέχρι τώρα €435,00* τώρα€348,00**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.