Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χλοοκοπτικά τρακτέρ

Εκτροπέας ADF 500

Εκτροπέας ADF 500

Γενικά

Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος. Για τις σειρές T5 και T6.

μέχρι τώρα €161,00* τώρα€128,80**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.