Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για φυσητήρες και αναρροφητήρες

Σακούλα σκόνης

Dust-reducing collection bag for SH 56 and SH 86: Reliably catches leaves and dust

Γενικά

Για STIHL SH 55, SH 56, SH 85, SH 86

€52,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.