Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για φυσητήρες και αναρροφητήρες

Λαβή Ποδηλάτου

Bike handle: Convenient handling for backpack petrol-driven blowers

Γενικά

Ξεκούραστη εργασία χάρη στην κατανομή των δυνάμεων κρούσης και στα δύο χέρια.

€103,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.