Άμεση επιλογή προϊόντος Επαναφορτιζόμενοι φυσητήρες

NEOBGA 60 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας BGA 60: Ισχυρός φυσητήρας με βολική ρύθμιση μήκους σωλήνα

Γενικά

Εξαιρετικά κατάλληλος για τη συγκέντρωση στεγνών και υγρών φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων στο οικιακό περιβάλλον. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Η δύναμη της δέσμης αέρα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. Η λειτουργία υπερενίσχυσης αυξάνει την απόδοση του BGA 60 κατά 60% σε σύγκριση με το BGA 57.Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου φροντίζει ώστε ο κινητήρας να τροφοδοτείται συνεχώς με την ισχύ που αντιστοιχεί στην μπαταρία.

€219,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Χρόνος λειτουργίας με AK 30 λεπτά 1) έως 16
Μέγιστη παροχή αέρα m3/h 2) 950
Χρόνος λειτουργίας με AK 10 λεπτά 3) μέχρι 9
Χρόνος λειτουργίας με AK 20 λεπτά 3) έως 13
Παροχή αέρα m³/h 4) 780
Μέγιστη ταχύτητα αέρα m/s 69
Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 5) 950
Βάρος kg 6) 3,5
Βάρος kg 7) 2,3
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 8) 76
Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 8) 89
Δύναμη δέσμης αέρα N 9) 15
Δονήσεις, δεξιά m/s2 10) 1,2

1) Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χρήση.
2) Χωρίς σωλήνα και μπεκ
3) Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
4) Με στρογγυλό ακροφύσιο
5) Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ
6) Με μπαταρία
7) Χωρίς μπαταρία
8) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
9) Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα
10) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

 • Ειδικός γάντζος Zoom
  Ειδικός γάντζος

  Διαθέτει ειδικό γάντζο για κρέμασμα με ασφάλεια στον τοίχο.

 • Νέος ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC) Zoom
  Νέος ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC)

  Οι ηλεκτροκινητήρας STIHL με ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου (EC) δεν έχει ψήκτρες, προσφέροντας μεγά- λη οικονομία ενέργειας και σχεδόν χωρίς φθορά. Χάρη στην υψηλή απόδοση του κινητήρα, η ενέργεια της μπαταρί- ας μετατρέπεται σε εντυπωσιακό έργο. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου επιτηρεί διαρκώς τον κινητήρα EC, αναγνωρίζοντας τις μεταβολές που παρουσιάζονται στο φορτίο, και φροντίζει ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί πάντοτε με τον βέλτιστο αριθμό στροφών.

 • Τοποθέτηση μπαταρίας σε 2 στάδια Zoom
  Τοποθέτηση μπαταρίας σε 2 στάδια

  Η μπαταρία μπορεί να εισαχθεί στη συσκευή σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο ασφάλισης - ενδιάμεση θέση - η μπαταρία στερεώνεται στη συσκευή, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Στο δεύτερο στάδιο ασφάλισης - η θέση λειτουργίας - η μπαταρία έχει εισέλθει πλήρως και το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά.

 • Ρυθμιζόμενο μήκος σωλήνα Zoom
  Ρυθμιζόμενο μήκος σωλήνα

  Το μήκος του σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά μήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το ύψος του χρήστη. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη απώλεια ενέργειας και την μειωμένη απόδοση λόγω της απόστασης του σωλήνα από το έδαφος.

 • Χειριστήριο ελέγχου με ρυθμιστή ταχύτητας Zoom
  Χειριστήριο ελέγχου με ρυθμιστή ταχύτητας

  Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το έργο που καλείστε να κάνετε. Αυτό σας εξοικονομεί ενέργεια και επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον ρυθμιστή Ελέγχου παρουσίας χειριστή, δεν είναι δυνατή η ακούσια εκκίνηση της συσκευής.

 • Λειτουργία ενίσχυσης Zoom
  Λειτουργία ενίσχυσης

  Δίνει τη μέγιστη λειτουργία του μηχανήματος παρακάμπτοντας τη ρύθμιση της σκανδάλης. Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας ξαναγυρίζει στην αρχική ρύθμιση.

 • Μεταλλικός δαχτύλιος Zoom
  Μεταλλικός δαχτύλιος

  Ένας στιβαρός μεταλλικός δακτύλιος γύρω από το ακροφύσιο βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων από το έδαφος.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon el / sr / uk 17/11/2022