Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τεμαχιστές
Παρελκόμενα για τεμαχιστές

Μοντέλο Τιμή
Δοχείο κομμένου υλικού AHB 050 €33,00 *
Λοξή χοάνη ATZ 150 €149,00 *
Ίσια χοάνη ATZ 300 €255,00 *

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.