Άμεση επιλογή προϊόντος Σύστημα ΚΟΜΒΙ στον ελαιώνα

Σετ με προστατευτικά σωληνάκια για χτένια

Γενικά

Τέσσερα προστατευτικά σωληνάκια για τα χτένια, για την μείωση των βλαβών στα κλαδιά και στις ελιές. Για SPA 65 και SP-KM

€3,71*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.