Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες
Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Μοντέλο Τιμή
Προστατευτικός κλωβός AGS 100 €47,00*
Συσσωρευτήρας AHK 800 €75,00*

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.