Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Συσσωρευτήρας AHK 800

Συσσωρευτήρας

Γενικά

Συσσωρευτήρας για την δημιουργία αυλακώσεων για την καλλιέργεια λαχανικών, ρυθμιζόμενο, για MH 600 και MH 700

μέχρι τώρα €79,00* τώρα€71,10**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon International 30/6/2022