Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Βοηθητικό μηχάνημα εκροής

Spout for 3 l / 5 l

Γενικά

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.

€6,18*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.