Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός

Θήκη ψαλιδιού για την μέση

Holster: Stow secateurs quickly and within reach

Γενικά

Για ψαλίδια κήπου PG 10, PG 20, PG 30 & PG 25. Δερμάτινη, μαύρη.

μέχρι τώρα €18,40* τώρα€14,72**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.