Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία συντήρησης κοπτικών εξαρτημάτων

Πρότυπο τροχίσματος

Sharpening templates: for precisely sharpened blade tips

Γενικά

Για μαχαίρια δενδρυλλίων.

από €7,00* 

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.