Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία συντήρησης κοπτικών εξαρτημάτων

Στρογγυλές λίμες για αλυσίδες

Γενικά

Για σετ εργαλείων τροχίσματος STIHL και βάση λίμας (χωρίς λαβή λίμας).

μέχρι τώρα €1,20* τώρα από €0,96**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.