Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Σφύρα Σχισίματος AX 33 CS

Spalthammer STIHL AX 33 CS: Mit Schlagschutzhülse und Sicherungsplatte

Γενικά

Σφύρα με αναστρέψιμη μύτη. Κατάλληλο για μεσαίες έως βαριές εργασίες σχισίματος, και σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλεία. Με λαβή αγριοκαρυδιάς, μανίκι προστασίας από κρούση και πλάκα ασφάλισης πιστοποιημένη από την εξεταστική επιτροπή δασικής τεχνολογίαςαίες έως βαριές εργασίες σχισίματος, και σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλεία. Με λαβή αγριοκαρυδιάς, μανίκι προστασίας από κρούση και πλάκα ασφάλισης πιστοποιημένη από την εξεταστική επιτροπή δασικής τεχνολογίας.

€109,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.