Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Πέλμα δαπέδου από αλουμίνιο

Aluminium-Bodendüse: Zum effektiven Trockensaugen von großen Flächen

Γενικά

Πλάτος 330mm. Για αναρρόφηση στερεών. Με αφαιρούμενη βούρτσα.

€81,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.