Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Πέλμα υγρών

Wet vacuuming nozzle: Ideal for wet vacuuming large areas

Γενικά

Πλάτος 330mm. Για αναρρόφηση υγρών.

€26,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.