Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Πέλμα καθαρισμού Δαπέδου

Combination floor nozzle: Ideal for dry vacuuming of large areas of hard surfaces and carpeted floors

Γενικά

Πλάτος 280 mm. Με ποδομοχλό για λείες επιφάνειες και μοκέτες.

μέχρι τώρα €52,00* τώρα€41,61**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.