Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για πλυστικά

Βούρτσα πλυσίματος για RE 142 - RE 162 PLUS

Γενικά

Βούρτσα καθαρισμού γενικής χρήσης. Για RE 142 - RE 162 PLUS.

€45,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.