Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκόπτες
Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτης για την κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι, για σκληρά ζιζάνια και βούρλα.

Μοντέλο Τιμή
Χλοοκόπτης 250-40 μέχρι τώρα €53,00* τώρα από €42,40**
Χλοοκόπτης, 2 δόντια μέχρι τώρα €14,00* τώρα από €11,20**
Χλοοκόπτης, 4 δόντια μέχρι τώρα €16,00* τώρα από €12,80**
Χλοοκόπτης, 8 δόντια μέχρι τώρα €16,00* τώρα από €12,80**
Χλοοκόπτης GrassCut 250-32 μέχρι τώρα €33,00* τώρα από €26,40**

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.