Άμεση επιλογή προϊόντος Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια
Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια

Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια

Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια, για μαλακά ή σκληρά ζιζάνια

Μοντέλο Τιμή
Κεφαλή κοπής PolyCut από €16,50* 
Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 €15,50*
Κεφαλή κοπής PolyCut 7-3 €18,50*
Κεφαλή κοπής PolyCut 27-3 €24,70*
Κεφαλή κοπής PolyCut 47-3 €36,10*
Σετ πλαστικών μαχαιριών για PolyCut 7-3, 27-3, 47-3 €5,20*
Σετ πλαστικών μαχαιριών €10,30*

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.