Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτης GrassCut 250-32

Χλοοκόπτης

Γενικά

Λεπίδα κοπής χόρτου με χαμηλή ολίσθηση για κοπή περιοχών με συχνή κίνηση, όπως δρόμους, νησιά κυκλοφορίας και χώρους στάθμευσης.

μέχρι τώρα €31,30* τώρα από €29,00**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon International 23/7/2020