Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα

Τροχιστική λίμα για μαχαίρια

Mühlsägenfeile: Schärft Dickichtmesser und Spitzzahnkreissägeblätter

Γενικά

Για μαχαίρι δενδρυλλίων και πριονόδισκους με μυτερά δόντια.

€6,80*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.