Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Κουτί Μπαταρίας Μ με αντιολισθητικό υλικό για μπαταρίες AP

Γενικά

Για εξοικονόμηση χώρου και εύκολη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή. Συμβατό με συστήματα οχημάτων Sortimo L-BOXXes και Sortimo Globelyst. Με αντιολισθητικό πάτο για αξεσουάρ, π.χ. Β. Μπαταρίες AP και φορτιστές AL.

€88,99*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.