Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Φορτιστής AL 101

Φορτιστής AL 101: Ιδανική λύση για τη φόρτιση των μπαταριών σας

Γενικά

Φορτιστής για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς COMPACT. Με Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED) καλώδιο με ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν απαιτείται.

μέχρι τώρα €62,00* τώρα€52,00**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

charger AL 101

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Ρεύμα φόρτισης A 1,6
Χρόνος φόρτισης AK 10 λεπτά 1) 95
Χρόνος φόρτισης AK 20 λεπτά 1) 180
Χρόνος φόρτισης AK 30 λεπτά 2) 205
Χρόνος φόρτισης AP 100 λέπτα 2) 100
Χρόνος φόρτισης AP 200 λεπτά 2) 200
Χρόνος φόρτισης AP 300 λεπτά 2) 250
Ονομαστική τάση V 220-240
Ονομαστικό ρεύμα A 0,7
Συχνότητα Hz 50-60
Κατηγορία προστασίας II
Ταχύτητα ροής αέρα kW 0,08

1) 100 % φόρτιση
2) Φόρτιση 100 %

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon International 29/6/2016
manual icon International 12/5/2023