Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Κουτί L για μπαταρίες AP ή AR

Κουτί μπαταριών μέγεθος L: Για ασφαλή φύλαξη και εύκολη μεταφορά μπαταριών και φορτιστών

Γενικά

Για την άνετη μεταφορά της μπαταρίας AR και ενός φορτιστή, ή περισσότερων AP μπαταριών και ενός φορτιστή. Το κουτί της μπαταρίας STIHL είναι επίσης συμβατό μετα συστήματα Sortimo L-Boxxes και Sortimo Globelyst για μεταφορά εντός του οχήματος.

μέχρι τώρα €109,00* τώρα€87,20**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κουτί για μπαταρία AR 900

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Βάρος kg -
Τάση μπαταρίας V -
Χρόνος λειτουργίας MSA 160 C-BQ λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας MSA 200 C-BQ λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 65 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 85 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας HLA 65 Λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας BGA 85 λεπτά 1) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 C m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 C m² 2) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 66 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 86 λεπτά 1) -

1) Ο χρόνος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
2) Η επιφάνεια χόρτου διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.