Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Κουτί S μεταφοράς μπαταριών

Size S battery box: For safe storage and convenient transport of batteries and chargers

Γενικά

Για τη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή, με εξοικονόμηση χώρου. Συμβατό με τα συστήματα Sortimo L-BOXXen και Sortimo Globelyst για μεταφορά στο αυτοκίνητο. Για τέσσερις μπαταρίες ή δύο μπαταρίες και φορτιστή.

μέχρι τώρα €85,00* τώρα€68,00**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Akku-Box

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Ενέργεια μπαταρίας Wh 1) -
Βάρος kg -
Τάση μπαταρίας V -
Χρόνος λειτουργίας MSA 160 C-BQ λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας MSA 200 C-BQ λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 65 λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 85 λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας HLA 65 Λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας BGA 85 λεπτά 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 m² 3) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 C m² 3) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 m² 3) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 C m² 3) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 66 λεπτά 2) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 86 λεπτά 2) -

1) Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
2) Ο χρόνος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
3) Η επιφάνεια χόρτου διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.