Άμεση επιλογή προϊόντος Βιβλίο Υλοτομίας

Βιβλίο Υλοτομίας

Βιβλίο "Υλοτομία & Ασφάλεια"

Γενικά

Ένα ευκολοδιάβαστο και πολύ χρηστικό βιβλίο, σε πρωτότυπη έκδοση, γραμμένο από έμπειρους Δασοπόνους / διασώστες, που αναφέρεται στις τεχνικές υλοτομίας και τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε υλοτομικές εργασίες, για την ασφάλεια των ίδιων και των γύρω τους.

€18,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.