Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκοπτικά τρακτέρ VIKING
Χλοοκοπτικά τρακτέρ VIKING για κοπή και άλεσμα χόρτου

Χλοοκοπτικά τρακτέρ VIKING για κοπή και άλεσμα χόρτου

Πολύπλευρα χλοοκοπτικά τρακτέρ με μηχανισμό κοπής Multi

Τα πολύπλευρα χλοοκοπτικά τρακτέρ με μηχανισμό κοπής Multi μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές χρήσεις και εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα σε μεγάλες έως πολύ μεγάλες εκτάσεις. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ με μηχανισμό κοπής Multi μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για άλεσμα, όσο και για συμβατική κοπή χόρτου. Κατά το άλεσμα, το κομμένο χόρτο κόβεται σε κομμάτια τόσο μικροσκοπικά, που μπορεί να παραμείνει πάνω στον χλοοτάπητα σχηματίζοντας ένα σχεδόν αόρατο στρώμα φυτικού λιπάσματος. Αν προτιμάτε κανονική κοπή, αφαιρείτε το αλεστικό εξάρτημα που παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα, οπότε το κομμένο χόρτο θα βγαίνει από την εξαγωγή στο πίσω μέρος και θα συγκεντρώνεται στον χορτοσυλλέκτη.

Μοντέλο Τιμή

'Από χώρα σε χώρα είναι δύνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.